سمینارها و دفاع ها آبان

20

1402

سمینار کارشناسی ارشد

چارچوب های فلز-آلی در ژن درمانی: چالش ها و راهکارها


ارائه دهنده: امیرحسین اجاقی/استاد راهنما: دکتر مجتبی باقرزاده

زمان: شنبه ۲۰ آبان ماه |‌ ساعت ۱۳

مکان: سالن دکتر سعیدیاردیبهشت

10

1402

سمینار ۲ دکتری گرایش شیمی آلی

تهیه و مشخصه‌یابی بسپارها و نانوکامپوزیت‌های بسپاری حافظه‌شکلی و بررسی کاربردهای آن‌ها


ارائه دهنده: سکینه علیپور/استاد راهنما: دکتر علی پورجوادی

زمان: یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه |‌ ساعت ۱۳:۳۰
مکان: سالن مرحوم دکتر سعیدیاردیبهشت

04

1402

سمینار ۲ دکتری گرایش شیمی معدنی

سنتز، مشخصه یابی و کاربرد نانوساختارهای متخلخل بر پایه شیشه های زیست فعال در مهندسی بافت استخوان


ارائه دهنده: عبدالله الظاهر/استاد راهنما: دکتر مجتبی باقرزاده / استاد مشاور: دکتر نفیسه بحرانی

زمان: دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه |‌ ساعت ۱۳
مکان: سالن مرحوم دکتر سعیدیاسفند

22

1401

دفاع کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک

افزایش عملکرد مواد پیزوالکتریک برای تخریب آلاینده های آلی


ارائه دهنده: علیرضا محمودی هاشمی/استاد راهنما: دکتر شهربانو رحمان ستایش

زمان: دوشنبه ۲۲ اسفند ماه |‌ ساعت ۱۵
مکان: سالن مرحوم دکتر سعیدیاسفند

21

1401

دفاع کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک

بررسی نظری جذب گازهای آلاینده بر روی فولرن های دوپ شده تحت تاثیر میدان الکتریکی خارجی با استفاده از نظریه تابعی چگالی (DFT)


ارائه دهنده: محمدحسن جوادی/استاد راهنما: دکتر شهربانو رحمان ستایش

زمان: یکشنبه ۲۱ اسفند ماه |‌ ساعت ۱۵
مکان: سالن مرحوم دکتر سعیدیاسفند

21

1401

دفاع کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی

اعمال جهش های تصادفی بر روی ژن آنزیم ترانس گلوتامیناز ۲انسانی و لیزوزیم به منظور افزایش حلالیت آنزیم ها برای انجام واکنش های آلی بی قاعده با استفاده از آنزیم های نوترکیب


ارائه دهنده: احمد مقدسی/استاد راهنما: دکتر حمیدرضا کلهر

زمان: یکشنبه ۲۱ اسفند ماه |‌ ساعت ۱۱:۴۵
مکان: سالن مرحوم دکتر سعیدیاسفند

21

1401

دفاع کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی

استفاده از آنزیم فلاوین ردوکتاز به عنوان بیوکاتالیست جهت کاتالیز بی قاعده واکنش های آلی و بررسی اثر ترکیبات آروماتیک و مشتقات اوره جهت کنترل فرایند آمیلوییدی شدن پروتئین ها


ارائه دهنده: زهرا مسیح نژاد/استاد راهنما: دکتر حمیدرضا کلهر

زمان: یکشنبه ۲۱ اسفند ماه |‌ ساعت ۱۱
مکان: سالن مرحوم دکتر سعیدیاسفند

20

1401

دفاع کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه

سنتز ساختار تری‌آزولی پایدار و مقایسه عملکرد آن با فازهای استخراجی دیگر در جذب آلاینده های تری‌آزولی نظیر قارچ‌کش‌ها در نمونه های محیط زیستی


ارائه دهنده: الهه قزللو /استاد راهنما: دکتر حبیب باقری

زمان: شنبه ۲۰ اسفند ماه |‌ ساعت ۱۵
مکان: سالن مرحوم دکتر سعیدیاسفند

20

1401

دفاع کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه

نانوکامپوزیت پلی اورتان/Cu-TATAB بعنوان جاذبی با عملکرد بالا در جداسازی و استخراج آفت‌کش‌های کلردار در نمونه های محیط زیستی


ارائه دهنده: امیرحسین افسرده  /استاد راهنما: دکتر حبیب باقری

زمان: شنبه ۲۰ اسفند ماه |‌ ساعت ۱۳:۳
مکان: سالن مرحوم دکتر سعیدی

 دیماه

14

1401

سمینار دکتری گرایش شیمی آلی

سنتز نانوکاتالیزگرهای مغناطیسی بر پایه مشتقات پلی وینیلی و بررسی فعالیت آن ها در واکنش های آلی


ارائه دهنده: عاطفه جراحیان  / اساتید راهنما: دکتر فیروز مطلوبی مقدم و دکتر علی پورجوادی

زمان: چهارشنبه ۱۴ دی ماه |‌ ساعت ۱۱

محل برگزاری: https://vc.sharif.edu/ch/matloubiدیماه

14

1401

سمینار کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک

گرافيدين بعنوان پایدارترین آلوتروپ دوبعدی غیر طبیعی کربن: سنتز، خواص و كاربردها


ارائه دهنده: دانیال فرهمند /  استاد راهنما: دکتر داود طاهری نیا

زمان: چهارشنبه ۱۴ دی ماه |‌ ساعت ۱۴
مکان: سالن مرحوم دکتر سعیدیدیماه

13

1401

سمینار کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک

بهبود سطح با استفاده از پلاسمای سرد فشار اتمسفری


ارائه دهنده: ساحله طیبی /  استاد راهنما: دکتر شهربانو رحمان ستایش 

زمان: سه شنبه ۱۳ دی ماه |‌ ساعت ۱۵

مکان: سالن رازیدیماه

13

1401

سمینار دکتری گرایش شیمی تجزیه

مواد بر پایه پلی هدرال الیگومریک سیلسسکیوکسان ها به عنوان حسگر و جاذب


ارائه دهنده: گوهر صوفی /  استاد راهنما: دکتر حبیب باقری، استاد مشاور: دکتر سیروس جمالی

زمان: سه شنبه ۱۳ دی ماه |‌ ساعت ۱۵

مکان: سالن مرحوم دکتر سعیدیدیماه

12

1401

سمینار دکتری گرایش شیمی تجزیه

توسعه پلتفرم‌های زیست‌سازگار و فلوئورسانس برپایه نقاط کربنی و حلال‌های دیپ اتکتیک


ارائه دهنده: فرانک منشئی   /  استاد راهنما: دکتر حبیب باقری

زمان: دوشنبه ۱۲ دی ماه |‌ ساعت ۱۴
مکان: سالن مرحوم دکتر سعیدیدیماه

12

1401

سمینار دکتری گرایش شیمی تجزیه

سیستم های حسگری بلعیدنی: نسل مدرن تشخیص های بالینی با حداقل سطح تهاجم


ارائه دهنده: افسانه اروجی   /  استاد راهنما: دکتر محمدرضا هرمزی نژاد

زمان: دوشنبه ۱۲ دی ماه |‌ ساعت ۱۳

مکان: سالن مرحوم دکتر سعیدی