رویدادهااسفندماه 

یکم الی پنجم

1401

سومین مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی

با حضور جمعی از استادان شیمی محاسباتی جهان


زمان دوشنبه ۱ اسفند ماه | ساعت ۹ تا ۱۸  مکان: سالن اکسیر، سایت و طبقه دوم دانشکده شیمی

زمان سه شنبه ۲ اسفند ماه | ساعت ۱۰ تا ۱۸ مکان: سالن اکسیر، سایت و طبقه دوم دانشکده شیمی

زمان چهارشنبه 3اسفند ماه | ساعت 10 تا ۱۸  مکان: سالن اکسیر، سایت و طبقه دوم دانشکده شیمی

زمان  پنج شنبه4 اسفند ماه | ساعت 10 تا ۱۸  مکان: سالن اکسیر، سایت و طبقه دوم دانشکده شیمی

زمان جمعه 5 اسفند ماه  | ساعت 9 تا 14مکان: سالن اکسیر، سایت و طبقه دوم دانشکده شیمیدیماه

14

1401

[جشن شب یلدای دانشکده شیمی

دورهمی شب یلدای دانشکده شیمی ویژه دانشجویان دانشکده شیمی


زمان چهارشنبه ۱۴ دی ماه | ساعت ۱۷ تا ۱۹   مکان: طبقه دوم دانشکده شیمی

دورهمی شب یلدای دانشکده شیمی با حضور اساتید و دانشجویان در طبقه دوم دانشکده شیمی برگزار می‌گردد.