رویدادهاآبان

22

1402

جشن ورودی های ۱۴۰۲

به همراه پذیرایی، موسیقی، بازی، سخنرانی اساتید و ...


زمان دوشنبه 22آبان ماه | ساعت ۱۷ تا ۱۹

مکان: سالن جابربن حیان دانشکده شیمیاردیبهشت

06

1402

مراسم دورهمی  با اساتید و تقدیر از برگزیدگان دانشکده

همراه با موسیقی، بازی، صرف شام و ...


زمان چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه | ساعت ۱۷

مکان: سالن جابربن‌حیاناردیبهشت

05

1402

سلسله نشست‌های پساشیمی

با حضور جناب آقای دکتر اشکان کریمی / محقق پسادکترای دانشگاه صنعتی مونیخ و فارغ‌التحصیل شیمی دانشگاه صنعتی شریف


زمان سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه | ساعت ۱۸اسفندماه 

یکم الی پنجم

1401

سومین مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی

با حضور جمعی از استادان شیمی محاسباتی جهان


زمان دوشنبه ۱ اسفند ماه | ساعت ۹ تا ۱۸  مکان: سالن اکسیر، سایت و طبقه دوم دانشکده شیمی

زمان سه شنبه ۲ اسفند ماه | ساعت ۱۰ تا ۱۸ مکان: سالن اکسیر، سایت و طبقه دوم دانشکده شیمی

زمان چهارشنبه 3اسفند ماه | ساعت 10 تا ۱۸  مکان: سالن اکسیر، سایت و طبقه دوم دانشکده شیمی

زمان  پنج شنبه4 اسفند ماه | ساعت 10 تا ۱۸  مکان: سالن اکسیر، سایت و طبقه دوم دانشکده شیمی

زمان جمعه 5 اسفند ماه  | ساعت 9 تا 14مکان: سالن اکسیر، سایت و طبقه دوم دانشکده شیمیدیماه

14

1401

[جشن شب یلدای دانشکده شیمی

دورهمی شب یلدای دانشکده شیمی ویژه دانشجویان دانشکده شیمی


زمان چهارشنبه ۱۴ دی ماه | ساعت ۱۷ تا ۱۹   مکان: طبقه دوم دانشکده شیمی

دورهمی شب یلدای دانشکده شیمی با حضور اساتید و دانشجویان در طبقه دوم دانشکده شیمی برگزار می‌گردد.