درباره دانشکده


تاریخچه دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف

  دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف از سال 1346 فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در رشته شیمی آغاز نمود. پس از آن به مهندسی علوم شیمی و بعد از انقلاب فرهنگی به رشته شیمی کاربردی تغییر نام پیدا کرد. در طول یازده سال قبل از انقلاب این دانشکده تنها دانشکده شیمی در سطح کشور بوده که بر اساس نیاز کشور به تربیت دانشجو در رشته مهندسی علوم شیمی می‌پرداخت. دانشکده شیمی از سال 1351 اقدام به پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد نمود و در حال حاضر در چهار گرایش، آلی، تجزیه، معدنی و شیمی فیزیک فعالیت دارد. دوره دکتری شیمی نیز از سال 1370 با پذیرش 2 دانشجو در گرایش شیمی آلی آغاز به کار نمود و هم اکنون در گرایش‌های آلی، تجزیه، معدنی و شیمی فیزیک مشغول فعالیت است. دانشکده شیمی داراي 18 آزمایشگاه پژوهشی در چهار گرایش شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی و شیمی فیزیک می باشد. هم چنین 8 آزمایشگاه آموزشی مختلف اعم از آزمایشگاه شیمی عمومی، شیمی آلی، شیمی آلی کیفی، شیمی تجزیه، شیمی تجزیه دستگاهی، شیمی فیزیک، شیمی معدنی و اصول تصفیه و فاضلاب در حال فعالیت هستند. دانشکده شیمی علاوه بر فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی با مراکز علمی، صنعتی و خدماتی متفاوتی در ارتباط می‌باشد. این دانشکده از بدو شروع کار، یکی از مجهزترین مراکز علمی کشور در رابطه با تجهیزات دستگاهی و آزمایشگاهی بوده است. اولین طیف سنج جرمی در ایران در این دانشکده راه اندازی شده است و هم اکنون علاوه بر سیستم های قدیمی که هنوز بعضی از آنها از کارآیی خوبی برخوردارند سیستم های مدرنی را نیز تهیه یا در دست تهیه دارد.

درباره ما


درباره دانشکده