دومین مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی

9 اسفند

دومین مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی به میزبانی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۹ و ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۰ با عنوان "مقدمه ای بر نظریه تابعی چگالی(DFT)" به صورت مجازی برگزار می‌شود.

مهلت ثبت نام: ۱ اسفند ۱۴۰۰

 اطلاعات ثبت نام از طریق: www.tccw.ir