معاونت پژوهشی و روابط بین‌الملل


معاونت پژوهشی و روابط بین‌الملل دانشکده شیمی در راستای اهداف راهبردی دانشکده و دانشگاه تشکیل گردیده است. این اهداف شامل ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت ارتباطات بین‌الملل، تالیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی و موارد دیگر می‌باشند. معاونت پژوهشی و روابط بین‌الملل دانشکده در جهت اجرایی کردن این اهداف در سطح دانشکده‌ فعالیت می‌کند.

اهداف:


  • نظارت بر حسن اجرای سمینارها 
  • اجرای آئین نامه‌ها و مقررات پژوهشی مصوب
  • دعوت از سخنرانان دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور
  • ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده
  • برگزاری سمینارهای هفته پژوهش و معرفی برگزیدگان برتر پژوهشی
  • بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده از قبیل نیازهای تجهیزاتی
  • ارتباط با کتابخانه مرکزی و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود
  • بررسی درخواست‌های اساتید دانشکده جهت استفاده از بورس‌ها و فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های کوتاه مدت
  • ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت ارتباطات بین الملل, تألیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب

اخبار و اطلاعیه‌ها:


28 Dec 2022

هفته پژوهش دانشکده شیمی

28 Dec 2022

تجلیل از اساتید دانشکده شیمی در پایان هفته پژوهش دانشگاه

17 Nov 2021

مدرسه زمستانی کمومتریکسمعاونت‌ها
معاونت پژوهشی و روابط بین‌الملل
ارتباط با معاونت:


معاون پژوهشی و روابط بین‌الملل: دکتر : هادی پرستار
تلفن: 5306-6616 021
اتاق: (409-9)