معاونت تحصیلات تکمیلی


ارتقاء کیفی و نظارت بر حسن اجرای دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری وظیفه اصلی این معاونت در حوزه تحصیلات تکمیلی است. تعیین ظرفیت و چگونگی پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تایید و تصویب پروژه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در کنار نظارت بر حسن انجام و تعیین نحوه دفاع از آنها از اهم وظایف اصلی این معاونت و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به شمار می آیند. این شورا مرکب از رییس، معاون تحصیلات تکمیلی و مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده است.

فرم‌ها و آیین‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی


پرداخت هزینه آزمایشگاه مرکزی
فرم تایید انجام اصلاحات

مقطع دکتری:

جدول حدنصاب نمرات زبان
قوانین و مقررات آموزشی
صدور مجوز دفاع از رساله دکتری
مجوز امتحان جامع
پرداخت هزینه جهت رساله دکتری
حذف اضطراری
درخواست از مدیریت تحصیلات تکمیلی
درخواست شرکت در مجامع بین‌المللی
درخواست مجوز دفاع از رساله دکتری
مشاوره با استاد راهنما

مقطع کارشناسی ارشد:

برنامه درسی کارشناسی ارشد
اظهارنامه ارشد
قوانین و مقررات آموزشی
دستورالعمل فارغ‌التحصیلی
تعیین استاد - آموزش محور
فرم ثبت‌نام با تاخیر کارشناسی ارشد
درخواست انتخاب دوره کارشناسی ارشد
درخواست از مدیریت تحصیلات تکمیلی
دریافت هزینه‌های شرکت در کنفرانس
دستورالعمل نحوه نگارش پایان‌نامه و رساله

مقطع دکتری:

اظهارنامه اصالت محتوای رساله دکتری
تعریف موضوع رساله دکتری
دستورالعمل نحوه نگارش رساله دکتری
بورسیه دانشجویان دکتری
ثبت‌نام با تاخیر دکتری
درخواست پیش‌دفاع دانشجویان دکتری
درخواست شرکت در همایش‌ها
درخواست دفاع از پیشنهاد پژوهشی
فرم گزارش سفرهای بین‌المللی
فرم فرصت‌های کوتاه‌مدت تحقیقاتی

مقطع دکتری:

دستورالعمل نحوه نگارش پایان‌نامه
تعریف موضوع پایان‌نامه
فرم ترمیم ثبت‌نام کارشناسی ارشد
تعیین استاد - پژوهش محور
فرم حذف اضطراری
درخواست تمدید سنوات
مشاوره با استاد راهنما

دفتر تحصیلات تکمیلی:


دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی تحت مسئولیت سرکار خانم فاطمه قاسمی، کارشناس تحصیلات تکمیلی در طبقه چهارم دانشکده شیمی واقع شده‌است. این واحد زیر نظر معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی فعالیت می‌کند.

پست الکترونیک: ghasemi@ch.sharif.edu
تلفن: 5376 6616-021تقویم آموزشی و دروس ارائه‌شده دانشکده:


تقویم نیم‌سال دوم  تحصیلی 03-1402
لیست دروس ارائه‌شده دانشکده شیمی

معاونت‌هامعاونت تحصیلات تکمیلی

ارتباط با معاونت:


معاون تحصیلات تکمیلی: دکتر سیروس جمالی
پست الکترونیک: sjamali@sharif.edu
تلفن: 5334-6616 021
اتاق: (422-9)