چاپ مقاله محققان دانشگاه صنعتی شریف در معتبرترین نشریه شیمی تجزیه دنیا

چاپ مقاله محققان دانشگاه صنعتی شریف در معتبرترین نشریه شیمی تجزیه دنیا

دکتر هرمزی‌نژاد استاد دانشکده شیمی دانشگاه شریف به همراه تیم تحقیقاتی‌اش با چاپ مقاله خود در معتبرترین نشریه شیمی تجزیه Analytical Chemistry ، موفق به ارائه روشی نوین جهت گونه‌شناسی کروم در آب‌های سطحی شد.

تیم تحقیقاتی دکتر محمدرضا هرمزی‌نژاد، استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف، با ارائه روش رنگ‌سنجی نوینی برای گونه‌شناسی عنصرکروم در آب‌های سطحی با تلفیقی از خواص نوری منحصر بفرد نانومیله‌های هسته- پوسته پلاسمونی طلا- نقره و تکنیک‌های هوش مصنوعی(یادگیری ماشین)، موفق به چاپ مقاله خود در معتبرترین نشریه شیمی تجزیه Analytical Chemistry شدند. در این مقاله آمده است؛ عنصر کروم در طبیعت در حالت‌های اکسایش متفاوت و نیز فرم‌های شیمیایی گوناگون یافت می‌شود، و از آنجایی که هریک از گونه‌های شیمیایی این عنصر درجه سمیت متفاوت برای اکوسیستم‌های مختلف داشته و جزو آلاینده بسیار خطرناک طبقه‌بندی می‌شوند، تشخیص سریع، اندازه‌گیری و تمایز بین گونه‌های کروم در نمونه‌های زیست محیطی مختلف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نتایج این کار تحقیقاتی که بخشی از رساله افسانه اورجی دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشکده شیمی است اخیرا در مجله Analytical Chemistry با ضریب تاثیر ۸ و شاخص اچ ۳۵۶ به چاپ رسیده است. گفتنی است این نشریه جزو انتشارات انجمن شیمی آمریکا و معتبرترین مجله شیمی تجزیه در جهان است.