نوزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشگاه

دور اول نوزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشگاه در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

دور اول نوزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشگاه در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

بعد از یک سال و نیم هجدهمین دوره شورای صنفی بالاخره پایان می‌یابد و یک شنبه ۱۰ام اردیبهشت ماه انتخابات دوره جدید برگزار می‌گردد.

گفتنی است که از دانشکده شیمی، فاطمه نبی زاده شهربابک، آیدین باقری، مبینا تقوی چمازکتی، پوریا فرخ‌مآل، ابوالفضل برزه، نرگس تورئی و راحیل رمضانی گل افزانی برای این دوره کاندید شده‌اند.

همچنین طبق اعلام کمیته نظارت بر انتخابات دانشجویان می‌توانند در روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه نسبت به اعتراض یا انصراف اقدام کنند و روزهای پنجم، ششم و نهم اردیبهشت ماه مهلت تبلیغ کاندیداها خواهد بود.