30 آبان‌ماه

زمان: یکشنبه 30 آبان‌ماه | ساعت 9 تا 18

فرایند اخذ رای انتخابات هجدهمین دوره شورای صنفی دانشجویان شیمی از صبح روز یکشنبه 30 آبان به صورت مجازی در سامانه درس افزار شریف (cw) برگزار شده و تا عصر همان روز ادامه می‌یابد. از دانشجویان کلیه مقاطع دانشکده شیمی خواهشمند است با مشارکت حداکثری خود، گام مهمی را در راستای پیشبرد امور صنفی و دانشجویی دانشکده بردارند. هر شرکت کننده قابلیت رای‌دهی به تنها 3 نفر از کاندیدها را داراست.