اختصاص طرح روی جلد مجله معتبر در رشته شیمی تجزیه به مقاله استاد دانشکده شیمی

طرح روی جلد شماره اخیر مجله Analytica Chimica Acta به مقاله مروری تحت عنوان " ابزارهای تجزیه ای مبتنی بر کاغذ" که توسط دکتر محمدرضا هرمزی‌نژاد استاد دانشکده شیمی و گروه تحقیقاتی ایشان چاپ شده، اختصاص یافت.

مجلهٔ علمی Analytica Chimica Acta طرح روی جلد شمارهٔ اخیر خود را به مقالهٔ چاپ شده توسط جناب آقای دکتر هرمزی نژاد و گروه تحقیقاتی ایشان با عنوانPaper_based optical nanosensors_A review اختصاص داده است.

گفتنی است این مجله از سال۱۹۴۷منتشر می‌شود و تحقیق اصلی و دیدگاه‌های بنیادی و کاربردی شیمی تجزیه را پوشش می‌دهد. ضمن عرض تبریک، برای ایشان و گروهشان آروزی موفقیت داریم.