اختصاص طرح روی جلد مجله معتبر در رشته شیمی تجزیه به مقاله استاد دانشکده شیمی

اختصاص طرح روی جلد مجله معتبر در رشته شیمی تجزیه به مقاله استاد دانشکده شیمی

طرح روی جلد شماره اخیر مجله Analytica Chimica Acta به مقاله مروری تحت عنوان " ابزارهای تجزیه ای مبتنی بر کاغذ" که توسط دکتر محمدرضا هرمزی‌نژاد استاد دانشکده شیمی و گروه تحقیقاتی ایشان چاپ شده، اختصاص یافت.

19 Dec 2022
690

مجلهٔ علمی Analytica Chimica Acta طرح روی جلد شمارهٔ اخیر خود را به مقالهٔ چاپ شده توسط جناب آقای دکتر هرمزی نژاد و گروه تحقیقاتی ایشان با عنوانPaper_based optical nanosensors_A review اختصاص داده است.

گفتنی است این مجله از سال۱۹۴۷منتشر می‌شود و تحقیق اصلی و دیدگاه‌های بنیادی و کاربردی شیمی تجزیه را پوشش می‌دهد. ضمن عرض تبریک، برای ایشان و گروهشان آروزی موفقیت داریم.