استاد دانشگاه صنعتی شریف با کسب رتبه اول، برگزیده پژوهشی در صنعت آب کشور شد

مهندس محرابیان وزیر نیرو در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو، از دکتر هادی پرستار شهری استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتي شریف به جهت کسب رتبه اول پروژه‌های پژوهشی برتر در صنعت آب کشور تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، آیین افتتاحیه جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و برق، با حضور مهندس علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو هم‌زمان با هفته پژوهش صبح روز دوشنبه 29 آذر ماه در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد
در این جشنواره که با شعار "کاهش ناترازی تولید و مصرف آب و برق" برگزار شد، از پژوهشگران، فناوران، موسسات پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی برتر با حضور وزیر نیرو تقدیر به‌عمل آمد.


 در این مراسم برگزیدگان پژوهشی سال 1400، در بخش‌های؛ شرکت‌ پژوهشی برتر، راهبر پژوهشی، پژوهشگر برتر و پروژه‌های پژوهشی برتر معرفی شدند و از دکتر هادی پرستار شهری عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف با کسب رتبه اول در بخش پروژه‌های پژوهشی برتر، جهت ارائه پروژه طراحی و ساخت نانوحسگر فوتوالکتروشیمیایی به منظور اندازه‌گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی در نمونه‌های آب و پساب (کارفرما: شرکت آب منطقه ای تهران) تقدیر شد.

در بخشی از این پروژه آمده است، در حال حاضر روزانه بخش قابل توجهی از آلودگی‌های شیمیایی به طرق مختلف وارد آب‌های کشور می‌شود. از سوی دیگر تقریبا تمام پساب‌های صنعتی و فاضلاب‌های شهری حاوی آلودگی‌های آلی هستند. با توجه به محدودیت شدید منابع آب در کشور لزوم پایش آب و اطمینان از عدم آلودگی منابع محدود آبی کشور ضروری است
به دلیل امکان اکسایش آلودگی‌های آلی در حضور اکسنده‌های شیمیایی یا میکروارگانیسم‌ها و تبدیل کربن به کربن دی اکسيد، اکثر روش‌های استاندارد موجود برپایه محاسبه اکسيژن موردنیاز زیستی (BOD) و اکسيژن موردنیاز شیمیایی (COD) استوار هستند.
 در این روش‌ها یک سنسور حساس به گونه آلودگی مورد بررسی طراحی و ساخته می‌شود و به عنوان الکترود فعال در سلول الکتروشیمایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پروژه حاضر به طراحي و ساخت دستگاه قابل حمل اندازه گيري COD اختصاص دارد كه علاوه بر حساسیت تشخیصی بالا به دلیل استفاده از نانوحسگر، امکان آنالیز نمونه‌های آب بدون ارجاع به آزمایشگاه‌های مرجع را در زماني کوتاه فراهم می‌سازد. همچنین بررسی امکان استفاده از حسگر توسعه داده شده برای اندازه‌گيری COD در نمونه‌های فاضلاب و پساب با توجه به پیچيدگی بسیار زياد بافت اینگونه نمونه‌های در مقایسه با نمونه‌های آب نيز امكان پذير است. دستگاه ساخته شده در این پروژه امکان اندازه‌گیری سریع COD در نمونه‌های آب و پساب را در زمانی بسیار کوتاه فراهم می‌کند. لذا سازمان‌های کنترلی کیفیت آب و پساب و همچنین صنایع مختلف می‌توانند برای اندازه‌گیری در محل COD از این دستگاه استفاده کنند.