مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی

مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی

دومین مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی

03 Feb 2022
2022

دومین مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی به میزبانی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۹ و ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۰ با عنوان "مقدمه ای بر نظریه تابعی چگالی(DFT)" به صورت مجازی برگزار می‌شود.

مهلت ثبت نام: ۱ اسفند ۱۴۰۰

 اطلاعات ثبت نام از طریق: www.tccw.ir