پیام تسلیت ریاست دانشکده به مناسب درگذشت خانم حسنی مرند

دکتر سعید شاهرخیان رییس دانشکده شیمی در پیامی درگذشت ناگهانی خانم مهسا حسنی مرند دانشجوی دکتری نانوشیمی را تسلیت گفت.

بقاء مختص ذات پروردگار است.

خبر درگذشت غم انگیز سرکار خانم مهسا حسنی مرند، دانشجوی دکتری نانوشیمی باعث تاسف و تاثر عمیق قلبی همه ما گردید.

باور این ضایعه برای همه ما سخت است. از درگاه ایزد منان برای روح آن مرحومه علو درجات و آرامش، و برای بازماندگان ایشان طلب صبر و آجر دارم.

از طرف خود و همکاران و دانشجویان دانشکده شیمی این ضایعه غم انگیز را به خانواده آن مرحومه، خانواده دانشگاه صنعتی شریف و دانشجویان عزیز پژوهشکده نانو و دانشکده شیمی تسلیت عرض می نمایم.

سعید شاهرخیان

رئیس دانشکده شیمی