سمینارهای دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف در هفته پژوهش

دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف به مناسب هفته پژوهش مجموعه سمینارهایی با موضوع علم شیمی برگزار می‌کند.

دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف به مناسب هفته پژوهش مجموعه سمینارهایی با موضوع علم شیمی برگزار می‌کند.

این سمینارها که با حضور دکتر باقری٬ دکتر پرستار٬ دکتر کیا٬ دکتر کلهر و چند تن از دانشجویان دانشکده شیمی در سالن دکتر سعیدی دانشکده شیمی از شنبه سوم دی ماه آغاز می‌شود تا دوشنبه پنجم دی ماه ادامه دارد.