اولین دوره برگزاری کوآپ در دانشکده شیمی

سرانجام دوره کار و آموزش پایدار در دانشکده شیمی برای دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۴۰۰ به بعد اجرا می‌شود.

سرانجام دورة کار و آموزش پایدار در دانشکدة شیمی برای دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۴۰۰ به بعد اجرا می‌شود.

دورة کار و آموزش پایدار که به اختصار کوآپ نامیده می‌شود، ترکیبی از تحصیل در دانشگاه و کار در صنعت می‌باشد که با هدف ارتباط بهتر و آشنایی دانشجویان با صنعت کشور طراحی گردیده است.

جهت آشنایی بیشتر با دوره، می‌توانید از لینک زیر آیین‌نامة کوآپ دانشگاه را مطالعه کنید.

https://ac.sharif.edu/rules/co-op

دانشجویان می‌توانند با مراجعه به لینک زیر، تا ششم مهرماه در دوره ثبت‌نام کنند.

https://co-op.sharif.edu/student

همچنین برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت زیر مراجعه کنید.

https://co-op.sharif.edu